I. évfolyam, 4. szám (2020. június)

A Csak POZITÍVAN Magazin a tudatos emberek tudatos választása. A magazin témájában, attitűdjében a tudatos megközelítést alkalmazza. Az általános probléma ismételgetés, siránkozó negatív vagy közönyös hozzáállás helyett megoldásközpontú, építő, informatív, tudást hordozó alternatívákat mutat be. Igyekszünk példaértékű életeket, követendő probléma megoldásokat megmutatni interjúinkban, cikkeink előrevivő, bemutató jellegűek: inspirálnak, információval látnak el, gondolkodást formálnak, a felelős és tudatos döntéseket elősegítik. Témáink több olvasatát több nézőpontból közelítjük meg. Interjúalanyaink olyan közösséget segítő, értékteremtő, hiteles életet élnek, mely a tudatos létet hűen reprezentálja.