Szerzői jogok

Azzal, hogy belép a www.cspm.hu,a www.csak-pozitivan-magazin.hu, a www.csakpozitivanmagazin.hu, és a www.csakpozitivanmedia.hu szájtok valamelyik oldalára, elfogadja az alábbi feltételeket, még abban az esetben is, ha nem regisztrált felhasználója, előfizetője a rendszer egyik szolgáltatásának sem:

A www.cspm.hu,a www.csak-pozitivan-magazin.hu, a www.csakpozitivanmagazin.hu, és a www.csakpozitivanmedia.hu webszájton („lap”) található tartalom Csak Pozitívan Média Kft. (2120 Dunakeszi, Erkel Ferenc u.16/3., adószám: 29278310-1-13.) kiadói és Czeczon István EV. szellemi tulajdona.

Csak Pozitívan Média Kft. és Czeczon István EV fenntart minden, a lap bármely részének bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot. A laphoz tartozó oldalak tartalmát és kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik.

A kiadó előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a lap egészének vagy részeinek (szöveg, grafika, fotó, audio- vagy videoanyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program stb.) feldolgozása és értékesítése. A lap tartalmának egyes részeit – kizárólag saját felhasználás céljából – merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja, de ebben az esetben sem jogosult a lap így többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára.

Csak Pozitívan Média Kft. és Czeczon István EV oldalai teljes egészében, a reklámokkal, hirdetésekkel együtt szerzői jogvédelem alatt állnak, azokból bármely részt kivágni, a megcsonkított részt pedig nyilvánossághoz bármely módon újraközvetíteni tilos. Tilos továbbá a kiadó előzetes írásbeli engedélye nélkül a lap tartalmát tükrözni, azaz technikai művelet segítségével nyilvánossághoz újraközvetíteni, még változatlan formában sem.

A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. Csak Pozitívan Média Kft. és Czeczon István EV követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését.

A laptól értesüléseket átvenni csak a lapra való hivatkozással lehet, azzal a feltétellel, hogy az átvevő
a) nem módosítja az eredeti információt,
b) a lapra utaló egyértelmű hivatkozást minden közlésnél feltünteti.

A www.cspm.hu, www.csak-pozitivan-magazin.hu, www.csakpozitivanmagazin.hu, www.csakpozitivanmedia.hu domainnév, valamint a „cspm.hu”, „csakpozitivanmagazin.hu”, „csakpozitivanmedia.hu” név szerzői jogi védelmet élvez, védjegyoltalomban részesül, felhasználása – a hivatkozás kivételével – kizárólag Csak Pozitívan Média Kft. és Czeczon István EV előzetes és kifejezett írásos hozzájárulásával lehetséges.

A hírügynökségek honlapunkon felhasznált hírei és fotói szerzői jogvédelem alatt állnak, a személyes és nem kereskedelmi felhasználás eseteinek kivételével tilos azokat akár eredeti, akár átírt formában bármilyen médiumban közölni, sugározni vagy továbbadni, részben vagy egészben számítógépen tárolni.

Csak Pozitívan Média Kft. és Czeczon István EV pontos és hiteles információk közlésére törekszik, de a tájékoztatásból fakadó esetleges károkért felelősséget nem vállal.